Privacy Policy / Vertrouwelijkheid

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Alle informatie op deze website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen kan u echter persoonlijke informatie doorgeven, bijvoorbeeld d.m.v. e-mail naar ons contactadres. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij geven u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens (e-mail, naam, …) worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend
  • Wij nemen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens

Cookies

Wijncentrale.be of externe leveranciers kunnen gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestandjes die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Google-advertentiecookie

Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op deze site weer te geven.

D.m.v. Google cookies kan Google en zijn partners advertenties weergeven aan bezoekers op basis van hun bezoek aan deze site en/of andere sites op het internet.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van deze cookies voor op interesses gebaseerd adverteren door het Google beheer van advertentievoorkeuren te bezoeken.

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens die u ongevraagd en uit eigen beweging aan Wijncentrale.be bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.

Wijncentrale.be wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Wijncentrale.be mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat Wijncentrale.be de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.